ชสอ. ให้การต้อนรับคณะจาก the African Confederation of Cooperative Savings and Credit Associations (ACCOSCA)

      เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.ธานี ก่อบุญ นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ และ นายเสนอ วิสุทธนะ กรรมการดำเนินการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะจาก the African Confederation of Cooperative Savings and Credit Associations (ACCOSCA) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. และการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ณ ห้องประชุม 601 ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 04 เม.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM