ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561

     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ รม. และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เข้าหารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 302 ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 16 มี.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM