พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 61

       พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 09 มี.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM