โครงการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ ณ สอ.ชุมชนโชอึบโดง ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

          พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการ ชสอ. และผู้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนโชอึบโดง ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สหกรณ์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2519 มีสินทรัพย์รวม 5.44 พันล้านบาท กำไรสุทธิ 47 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 24,562 คน มีสำนักงานสาขาจำนวน 1 แห่ง โดยสมาชิกจะมาจากทุกสาขาอาชีพ สมาชิกสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ smart banking ผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่ต้องมาที่สหกรณ์ ซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบของ KFCC ใช้การประชุมใหญ่โดยระบบผู้แทน ได้รับรางวัลการประเมินผลการดำเนินการการจัดการอันดับที่ 1 ในเมืองปูซาน มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เช่น โครงการสนับสนุนข้าวแก่คนยากจน โครงการ happy care สนับสนุนโยเกิร์ตให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณป้ายรถเมล์ การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกที่เรียนดีแต่ยากจน การสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น
วันที่เขียนข่าว : 08 มี.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM