ชสอ. สอบถามวิธีการรับเงินปันผลและหรือเฉลี่ยคืน
[เอกสารแนบ]
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเงินทุน ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 108
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 08 มี.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM