ชสอ. ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องใน วันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 ก.พ. 61

       พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นำณะฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องใน วันสหกรณ์แห่งชาติ โดยมี โดยได้ทูลเชิญหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นองค์ประธานในพิธีวางพุ่มเพื่อสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมวางพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.พ. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM