พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 602 สำนักงาน ชสอ.

      ชสอ. จัดฝึกอบรมเข้ม 102 ชั่วโมง หลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 2 โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรุ้ความเข้าใจในบริบทของการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการที่มีต่อองค์กร ตลอดจนการนำเครื่องมือการบริหารจัดการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 602 สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 12 ม.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM