ชสอ. นำคณะผู้ลงทุนใน ชสอ.ทัศนศึกษาและทำกิจกรรม CSR ระหว่างวันที่ 5 - 7 ม.ค.2561 จ.กระบี่

    ดร.สมนึก บุญใหญ่ นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. นำโดย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจฯ นำคณะผู้ลงทุนใน ชสอ. จำนวน 18 สหกรณ์ 45 คน ทัศนศึกษาและทำกิจกรรม CSR ระหว่างวันที่ 5 - 7 ม.ค.2561 จ.กระบี่
 
- ภาคบ่าย วันที่ 5 ผู้บริหาร ชสอ. สนทนาชี้แจงถึงแนวนโยบาย การบริหารเงิน สถานะการเงิน ของ ชสอ. และให้สหกรณ์มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ภาคเช้า วันที่ 6 ร่วมเก็บขยะชายหาดนพรัตน์ คืนความเป็นธรรมชาติให้กับท้องทะเล
- มอบเงินสนับสนุน ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา อ่าวนาว จ.กระบี่ ซึ่งมีจำนวนเด็กนักเรียน 109 คน 
 
*** สหกรณ์ให้ความสนใจ และร่วมสมทบทุนเพื่อเป็นทุนในการปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่อไป
ขอขอบคุณผู้แทนจากสหกรณ์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนับสนุน ชสอ. ด้วยดีตลอดมา
วันที่เขียนข่าว : 09 ม.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FCST
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM