ชสอ. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แก่หน่วยงานต่างๆ

    พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ ชสอ. สวัสดีปีใหม่ 2561 แก่ นายสมศักดิ์ กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นางสมสมร รอดกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี และนางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 03 ม.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM