โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์บริหารเงินทุนเชิงรุกและรับ สำหรับสหกรณ์ทุกขนาด และการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560

     นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์บริหารเงินทุนเชิงรุกและรับ สำหรับสหกรณ์ทุกขนาด และการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 21 ธ.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM