ชสอ. เข้าหารือการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

      เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าหารือการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 พร้อมคณะให้การต้อนรับและร่วมหารือดังกล่าว เนื่องจากสภาพเส้นทางการคมนาคมที่ไม่สะดวก ประชากรที่หมู่บ้านแม่ขอจำนวน 127 ครัวเรือน ประมาณ 700 คน จึงมีความต้องการโรงเรียนในหมู่บ้าน เพื่อให้เด็กๆ ในหมู่บ้านได้เรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้ และไม่ต้องห่างครอบครัวและเดินทางไกลในการไปเรียนหนังสือ กก.ตชด. 33 จึงได้จัดตั้ง ศกร.ตชด.บ้านแม่ขอขึ้น โดยระยะแรกยังไม่มีอาคารเรียน ได้ใช้อาคารเอนกประสงค์บริเวณหน้าโบสถ์ของหมู่บ้านเป็นอาคารเรียนชั่วคราวไปก่อน ชสอ. เล็งเห็นถึงประโยชน์ในด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนในระยะยาว จึงได้ปรับเปลี่ยนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเป็นการสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว จำนวน 4 ห้องเรียนแทน โดยจะร่วมมือกับเขตพื้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. และสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ ในการสร้างอาคารเรียนดังกล่าว
วันที่เขียนข่าว : 23 พ.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM