วันระลึกการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ครบรอบ 47 ปี

    พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเซียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ครบรอบ 47 ปี เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560
วันที่เขียนข่าว : 20 พ.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM