ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 60

      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สามัคคี เดชกล้า รองประธานกรรมการนายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ กรรมการดำเนินการ และ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเลย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเลย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศศึกษาจังหวัดเลย จำกัด เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบริหารงานสหกรณ์ และในวันเดียวกันนั้น คณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. และ นายณสรวง ก้อนวิมล ประธานกรรมการ สอ.ครูเลย จก. เดินทางไปสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ณ จังหวัดเลย โดย ชสอ. ได้ร่วมกับ สอ.ครูเลย จก. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในระยะยาว โดยจัดทำเป็นโครงการเกษตรพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัวไม้โตเร็ว เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาในบ่อธรรมชาติและนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนรับประทาน หากมีผลผลิตเหลือก็จะนำไปขายให้กับชุมชนโดยผ่านระบบสหกรณ์ และสามารถต่อยอดมาประกอบเป็นอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วย
วันที่เขียนข่าว : 16 พ.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM