ชสอ.ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Department of Agricultural Marketing and Cooperatives (DAMC) ประเทศภูฏาน และ CARD Institute ประเทศฟิลิปปินส์

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้นำจาก Department of Agricultural Marketing and Cooperatives (DAMC) ประเทศภูฏาน และ CARD Institute ประเทศฟิลิปปินส์ รวมจำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการสหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 601 ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 07 พ.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM