กิจกรรม “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2560” วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงาน ชสอ.

      ชสอ. เดินตามรอยเท้าพ่อ รณรงค์สหกรณ์สมาชิก “รักการออม” พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ในปี 2560 ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพฯ เขตพื้นที่ 1 และ 2 จัดกิจกรรม “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2560” วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงาน ชสอ. เพื่อรณรงค์ ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และคนไทยในสังคมเดินตามรอยพ่อ ปลูกฝังนิสัยรักการออม และการแบ่งปัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับการออม เป็นต้นแบบของความประหยัดจนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักออม” 
 
      โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การร่วมปฏิญาณตนสืบสานพระราชปณิธาน พร้อมร่วมร้องเพลง “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 
        นอกจากนี้ ชสอ. ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมขึ้นในสหกรณ์ ได้แก่ กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม การรับฝากเงิน และเพิ่มหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2560 ตั้งเป้า 30,000 ล้านบาท เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จะได้นำเงินไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์สู่สังคม ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหลักการสหกรณ์ ข้อที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน และกิจกรรมออกตั๋วสัญญาใช้เงินเงินฝาก รุ่น “วันออมแห่งชาติ” อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน 2.50%
วันที่เขียนข่าว : 31 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM