พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดท่าม่วง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560

     พลโท ดร.วีระ วงศ์ สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทอดถวาย ณ วัดท่าม่วง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 โดย ชสอ.ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพุทธศาสนิกชน ยอดเงินจากการทอดกฐินรวมทั้งสิ้น 1,550,849 บาท
วันที่เขียนข่าว : 31 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM