ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมงานวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ครบรอบ 39 ปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

     นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมงานวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ครบรอบ 39 ปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ โดยมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนชุมชนรอบข้างสหกรณ์ การจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล
    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2521 จาสมาชิกเริ่มต้นเพียง 167 คน ทุนดำเนินงาน 15,570 บาท ในสมัยท่านอธิบดีถนอม เปรมรัศมี เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ปัจจุบัน มีสินทรัพย์รวมกว่า 17,000 ล้านบาท มีสมาชิกกว่า 30,000 คน (สมาชิก 13,170 คน สมาชิกสมทบ 18,116 คน) ซึงกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จากการร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิก ส่งผลให้สหกรณ์มีความเจริญเติมโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วันที่เขียนข่าว : 29 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM