ชสอ. เข้าพบนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายณฐกร แก้วดี เลขานุการ ชสอ. เข้าพบนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 14 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM