การประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปสหกรณ์ ครั้งที่ 12560 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างหลักสูตรความรู้ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับกรรมการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 601 ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 31 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM