ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งบุคลากรขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยทั่วไป
[เอกสารแนบ]
     ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยทั่วไป ด้านการเงิน การบัญชี การจัดการองค์กร คอมพิเตอร์ และกฏหมาย ให้แก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ จำนวน 8 ทุน ทุนละ 50,000 บาท แบ่งจ่าย 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 12,500 บาท
 
      ชสอ. ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่มีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านต่างๆ โปรดแจ้งความจำนงโดยกรอกใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ส่งไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชสอ. 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308-310
โทรสารหมายเลข 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 07 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM