ชสอ. ขอเชิญชวนร่วมประชาสัมพันธ์ "วันออมแห่งชาติ" ประจำปี 2560
[เอกสารแนบ]

    ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) และเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 เขตพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์การออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 
  ชสอ. จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ "วันออมแห่งชาติ" ในเดือนตุลาคม ด้วยการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ และธงริ้วประดับอาคารสำนักงาน เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เด็กและเยาวชน ประชาชนทั้งประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันออมแห่งชาติ
 
โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ โปสเตอร์ ไวนิล และธงริ้ว ได้ตามไฟล์แนบท้ายประกาศ
 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM