“ชสอ. พบสื่อมวลชน” แถลงข่าว การจัดงานวันออมแห่งชาติ ปี 2560

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชสอ. เปิดบ้านต้อนรับและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีแห่งการก่อตั้ง ชสอ. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ช สำนักงาน ชสอ. เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวของการดำเนินกิจการ ชสอ. และกิจกรรมที่สำคัญต่อขบวนการสหกรณ์ให้สื่อมวลชนได้รับทราบ รวมถึงแถลงข่าว การจัดงานวันออมแห่งชาติ ปี 2560 เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดย ชสอ. ร่วมมือกับ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 เขตพื้นที่ จัดทำโปสเตอร์พระมหากษัตริย์นักออมมอบให้กับสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออม และให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เด็กและเยาวชน ประชาชน ทั้งประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันออมแห่งชาติซึ่งตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี ทรงให้ความสำคัญกับการออมเป็นต้นแบบของความประหยัด จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักออม”
วันที่เขียนข่าว : 04 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM