ชสอ. เข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด พร้อมทั้งมอบเงินจำนวน 3,000 บาท ร่วมสมทบทุนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันคนไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 22 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM