ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ปปง.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี พร้อมร่วมมอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
วันที่เขียนข่าว : 21 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM