ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
[เอกสารแนบ]
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมกันบริจาคเงินให้การช่วยเหลือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์และสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ในกิจกรรม "สหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" โดยโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "สหกรณ์ช่วยเพื่อนสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย" ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-15457-7 เพื่อส่งมอบแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป และขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อหน่วยงาน มาที่ ชสอ. ฝ่ายสื่อสรองค์การ โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 เพื่อออกใบรับเงินให้กับสหกรณ์ต่อไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 319-321
วันที่เขียนข่าว : 15 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM