ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. ในจังหวัดอุบลราชธานี

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 16 สหกรณ์ สหกรณ์ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ สอ.ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จก. พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้กำลังผู้ประสบอุทกภัย ให้ผ่านพ้นวิกฤตและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วไว
วันที่เขียนข่าว : 11 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM