สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ.

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 08 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM