ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564)

    พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. และ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจและสนับสนุนองค์การ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ 226 เพื่อพิจารณาแผนปฎิบัติการของคณะทำงานย่อยจัดทำแผนฯ ทั้ง 9 ชุด
วันที่เขียนข่าว : 07 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM