โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่บัญชีมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรม 602 ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM