โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
[เอกสารแนบ]
วันที่เขียนข่าว : 05 มิ.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM