ชสอ.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 10 ปี กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก เขตพื้นที่เวลโกรว์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. เข้าร่วมงานและมอบกระเช้าสินค้า ชสอ. แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 10 ปี กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก เขตพื้นที่เวลโกรว์ พร้อมกันนี้ ได้มีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มใหม่เป็น "กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก พื้นที่ฉะเชิงเทรา" เพื่อขยายการทำกิจกรรมของกลุ่มครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อคนทำงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่เขียนข่าว : 01 เม.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM