ชสอ. เข้าเยี่ยมสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 60

      พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าเยี่ยมชม สอ. ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จก. สอ. สาธารณสุขเชียงราย จก.และ สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จก. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
วันที่เขียนข่าว : 04 เม.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM