ชสอ. ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
[เอกสารแนบ]
         ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในวันประชุมใหญ่ดังกล่าวกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับดังต่อไปนี้ ประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง (อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี) กรรมการดำเนินการ 9 ตำแหน่ง (ลำดับที่ 1 – 7 อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี และลำดับที่ 8 – 9 แทนวาระของกรรมการคนเดิมซึ่งมีวาระเหลืออีก 1 ปี) และผู้ตรวจสอบกิจการ 3 ตำแหน่ง (อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 1 ปี) นั้น

         ชสอ. ขอแจ้งประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้ง  ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกทราบ
 
           โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายสำนักงาน ชสอ. ชั้น 1 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และสามารถยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันอาทิตย์ ที่ 23 - วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงาน ชสอ. เลขที่ 199 หมู่2 ถนนนครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานเลือกตั้ง ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 223 และ 333
 
 
วันที่เขียนข่าว : 04 เม.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM