ประกาศผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559
[เอกสารแนบ]
       ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้มีหนังสือเชิญชวนไปยังสหกรณ์สมาชิกให้เข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกนักสหกรณ์ดีเด่น นั้น

         ชสอ. ขอแจ้งผลการคัดเลือกดังกล่าวให้สหกรณ์สมาชิกได้รับทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) และจะมีการมอบโล่ประกาศเกียติคุณในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ของ ชสอ. ในวันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการปะชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

         ทั้งนี้ ชสอ. ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในโอกาสต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่เสริมกิจการสหกรณ์ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 316  โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 03 เม.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM