ชสอ. ร่วมให้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 601 สำนักงาน ชสอ.

       นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.ก๊ก ดอนสำราญ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. ร่วมให้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสหกรณ์และการจัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 601 สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 13 มี.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM