โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาาพันธ์ 2560 ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

       ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาาพันธ์ 2560 ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมี นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ ชสอ. กล่าวเปิดโครงการฯ นายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการ ชสอ. และประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายธนู มีสัตย์ ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา กรรมการดำเนินการ ชสอ. และผู้ปฏิบัติธรรมในภาคตะวันออกร่วมพิธี ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่ และสอนวิธีการเจริญจิตภาวนา จากแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ (คุณแม่แก้ว) ประธานสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา
วันที่เขียนข่าว : 27 ก.พ. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM