พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง“ปัญหาและแนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก” เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 60 ณ โรงแรมไพร์มไทม์ อ.บางแสน จ.ชลบุรี

      พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง“ปัญหาและแนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก” ในวันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมไพร์มไทม์ อำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อนำไปบริหารงานในสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนากับผู้บริหาร ชสอ.เพื่อนำไปเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติในสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 21 ก.พ. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM