คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสงขลา เมือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

         ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธนู มีสัตย์ ประธานคณะกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย นำคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสงขลา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายพระปกเกล้า จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จำกัด เพื่อพูดคุย รับฟังปัญหาให้ข้อเสนอแนะ ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบอุทกภัย เมือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เขียนข่าว : 03 ก.พ. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM