ชสอ. แจ้งกำหนดวันจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" หลักสูตร 1
[เอกสารแนบ]
        ชสอ. ขอแจ้งกำหนดวันจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" หลักสูตร 1 ในแต่ละภูมิภาค ดังนี้
 
       ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่ ตามความเหมาะสม จึงขอความอนุเคราะห์จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ขบวนการสหกรณ์ต่อไป โดยสามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชสอ. โทร 0 2496 1199 ต่อ 308-311 และ 333
 
 
วันที่เขียนข่าว : 25 ม.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM