พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการอำนวยการ" ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนพรพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

        พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมาร ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการ จัดฝึกอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการอำนวยการ" เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอำนวยการ การบริหารงานด้านการเงินและบัญชี ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับระเบียบคำสั่งข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ของคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนพรพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรม 180 คน จาก 61 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 25 ม.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM