สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ ร่วมกันบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดภาคใต้
[เอกสารแนบ]
    ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับรายงานว่า มีสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดภาคใต้ 9 จังหวัด ได้รับความเสียหายและเดือดร้อนจากอุทกภัย
    ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยการนำแนวทางของอุดมการณ์สหกรณ์ให้ขบวนการสหกรณ์ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทางสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ ร่วมกันบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดภาคใต้ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชี "สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี" เลขที่บัญชี 795-0-14764-4 พร้อมทั้ง ส่งสำเนาใบโอนเงินให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ทางโทรสาาร หมาายเลข 0 2580 7355 เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร/โทรสาร 0 2580 7355
เว็บไซต์ http://webhos.cpd.go.th/nocpd
วันที่เขียนข่าว : 16 ม.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM