ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
[เอกสารแนบ]
      ด้วยพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้เกิดภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ และส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิตแล้วทรัพย์สิน ประชาชนอพยพจากที่อยู่อาศัย ละกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

          ในการนี้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จึงขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อให้การช่วยเหลือแก่สหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในกิจกรรม สหกรณ์ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยโอนเงินริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "สหกรณ์ช่วยเพื่อสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด" ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาวงศ์สว่าง เลขที่ 193-0-15457-7 เพื่อส่งมอบแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในการช่วยเหลือต่อไปและขความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อหน่วยงานมาที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ฝ่ายสื่อสารองค์การ โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 เพื่อออใบรับเงินให้กับสหกรณ์ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกประชาสัมพันธ์
โทร 0 2496 1199 ต่อ 319-321
วันที่เขียนข่าว : 12 ม.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM