ชสอ. ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเชิญชวนเป็นสมาชิก

        นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช  กรรมการดำเนินการ ชสอ. และฝ่ายจัดการลงพื้นที่พบสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่เป็นสมาชิก  เพื่อพบปะสหกรณ์ชี้แจงสิทธิประโยชน์การสมัครเป็นสมาชิก ชสอ.  และการใช้บริการที่ ชสอ. มอบให้กับสหกรณ์  พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากสหกรณ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาการดำเนินงานของ ชสอ. ทั้งนี้ขอขอบคุณสหกรณ์ที่ให้เกียรติ ชสอ. ในการให้โอกาสเข้าเยี่ยมในครั้งนี้  โดยมีรายชื่อดังนี้
1.    สหกรณ์ออมทรัพย์ เซ็นทรัลเมทัลส์ประเทศไทย  จำกัด
2.    สหกรณ์ออมทรัพย์ อัคคีปราการ  จำกัด
3.    สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการสารวัตรทหารบก  จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 28 ธ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM