ชสอ. แสดงความยินดี ครบรอบ 35 ปี สอ. มสธ. จก.
        นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาฯ ได้รับมอบหมายจาก พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด พร้อมเปิดป้าย “อาคาร 35 ปี สอ. มสธ. จก.” โดยมี นายประสาน ชนาพงษ์จารุ ประธานกรรมการ สอ. มสธ. จก.  เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานสหกรณ์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 15 ธ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM