ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

      ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา กรรมการดำเนินการ นำคณะฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาเชียงราย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบเชียงราย จำกัด เพื่อพูดคุย รับฟังปัญหาให้ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสักถาม และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการสหกรณ์ ซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
วันที่เขียนข่าว : 14 ธ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM