ชสอ. จับมือกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบสหกรณ์สมาชิกภาคตะวันออก พื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง

           นายณฐกร  แก้วดี  กรรมการดำเนินการ ชสอ. และนายทัศนะ วิเศษ  ที่ปรึกษา  เป็นผู้แทน ชสอ. จับมือกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก  ลงพื้นที่พบสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก สหกรณ์ไม่เป็นสมาชิกและสหกรณ์ประเภทอื่น  เขตพื้นที่เขตภาคตะวันออก  จังหวัดจันทบุรี  และจังหวัดระยอง  ระหว่างวันที่ 6 –7 ธันวาคม 2559   เพื่อพบปะสหกรณ์สมาชิกและชี้แจงการดำเนินงานของ ชสอ.  พร้อมเชิญชวนสหกรณ์มาใช้บริการเงินกู้ บริการเงินฝาก บริการวิชาการ บริการของที่ระลึก  เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก ชสอ.  และร่วมกิจกรรมเครือข่ายของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก  พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากสหกรณ์สมาชิกเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาการดำเนินงานของ ชสอ. ทั้งนี้ขอขอบคุณสหกรณ์ที่ให้เกียรติ ชสอ. ในการให้โอกาสเข้าเยี่ยมในครั้งนี้  โดยมีรายชื่อดังนี้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11  จำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจจันทบุรี  จำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูจันทบุรี  จำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า  จำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์  สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  จำกัด
6. สหกรณ์ออมทรัพย์  กำนันผู้ใหญ่บ้านนายายอาม  จำกัด
7. สหกรณ์การเกษตร กำนันผู้ใหญ่บ้านนายายอาม จำกัด
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานสัมพันธ์ไออาร์พีซี  จำกัด
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูระยอง  จำกัด
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระยอง  จำกัด
11. สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขระยอง  จำกัด
 
วันที่เขียนข่าว : 13 ธ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM