ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย

         พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับทราบภารกิจของ ชสอ. ความรู้ทางวิชาการ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ และร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันอันดีระหว่างกัน เริ่มต้นกิจกรรมภาคเช้าด้วยการทำบุญตักบาตรร่วมกัน จากนั้นเป็นพิธีเปิดการสัมมนา โดย พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ จบภาคเช้าด้วยธรรมบรรยาย โดย พระครูเขมสุทธิธรรม วัดเม็งรายมหาราช ภาคบ่ายเป็นการเปิดเวทีพบสหกรณ์สมาชิก นำเสนอนโยบายบริหารงาน และสถานะทางการเงินของ ชสอ. รวมทั้งตอบข้อปัญหาทุกประเด็นที่สหกรณ์สมาชิกถามมา จากนั้นเป็นการบรรยาย เกราะป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย นายสรรเพชร แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
วันที่เขียนข่าว : 13 ธ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM