ชสอ. เข้าร่วมงานวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพากร จำกัด ครบรอบ 36 ปี เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 59

       พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมงานวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพากร จำกัด ครบรอบ 36 ปี และมอบเงินทอดผ้าป่าสมทบกองทุนสงเคราะห์พระภิกษุอาพาธและผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2,000 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
วันที่เขียนข่าว : 13 ธ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM