ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้นำชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 59

       วันที่ 9 ธันวาคม 2559 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้นำชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. ตามโครงกาแลกเปลี่ยนผู้สหกรณ์เกาหลี - ไทย ประจำปี 2559
วันที่เขียนข่าว : 13 ธ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM