ชสอ. ร่วมกับ สอ.ครูเชียงใหม่ จก. จัดกิจกรรม CSR สร้างอาคารพักนอนให้แก่นักเรียนชาวเขา โรงเรียนบ้านแม่ปาน จ.เชียงใหม่

         พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ และ ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา กรรมการดำเนินการ และนายธนู มีสัตย์ กรรมการดำเนินการ ชสอ. และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารหอพักนอนนักเรียนบ้านไกล โรงเรียนบ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ CSR ร่วมใจ สร้างที่อยู่อาศัย เด็กนักเรียนบ้านไกลพักนอน”จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และสหกรณ์เครือข่าย โดย ชสอ. ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 150,000 บาท สอ.ครูเชียงใหม่ จก. จำนวน 150,000 บาท และสหกรณ์เครือข่าย จำนวน 20,000 บาท พร้อมทั้งมอบเครื่องนอนให้กับนักเรียนชาวเขา โดยมี ผอ.นพรัตน์ บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปาน เป็นผู้รับมอบ เมือวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
วันที่เขียนข่าว : 06 ธ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM